• Špeciálna základná škola, Žilinská 51

  Žiaci vzdelávaní vo variante B / stredné mentálne postihnutie / sa vzdelávajú v budove na Žilinskej ul. 51. Navštevujú nižší, stredný a pracovný stupeň špeciálnej školy.Nachádzajú sa tu i triedy C variantu / ťažké mentálne postihnutie / a triedy s viacnásobným postihnutím, ktoré navštevujú žiaci s kombinovaným mentálnym a telesným postihnutím alebo zmyslovým postihnutím.V budove sa nachádza aj trieda pre žiakov s autizmom.V popoludňajších hodinách môžu žiaci navštevovať školský klub.Po skončení školy môžu žiaci pokračovať v štúdiu v praktickej škole.

 • Špeciálna základná škola, Valová 40

  Špeciálna základná škola vzdeláva a vychováva mentálne postihnutých žiakov a žiakov s kombinovaným postihnutím vo veku od 6 do 16 rokov. Žiaci sa vzdelávajú vo variante A / ľahké mentálne postihnutie /, v prípravnom, 1.- 9.ročníku.Po skončení školy môžu žiaci pokračovať v štúdiu v odbornom učilišti.

 • Praktická škola

  Praktická škola vzdeláva a vychováva žiakov s mentálnym postihnutím vo veku od 15 rokov, ktorí vzhľadom na svoje mentálne postihnutie a zdravotný stav nemôžu navštevovať odborné učilište. Vyučovanie prebieha v budove na Žilinskej ul.51 v 1. – 3. roč.Žiaci sa pripravujú na prácu v chránenom pracovisku. Sú zacvičení v odbore : pomocné práce v kuchyni, pomocné práce v administratíve, pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní. Štúdium na škole je 3 ročné a žiaci po ukončení dostávajú záverečné vysvedčenie a potvrdenie o absolvovaní školy.
 • Základná škola pri zdrav. zariadení, Nemocnica A.Wintera

  Základná škola pri zdravotníckom zariadení vzdeláva a vychováva žiakov počas ich hospitalizácie v Nemocnici A. Wintera v Piešťanoch. Žiaci sa vyučujú individuálne na lôžkach , so súhlasom a podľa odporúčania ošetrujúceho lekára .Vyučuje sa na detskom , chirurgickom a ortopedickom oddelení.V popoludňajších hodinách sa na oddeleniach uskutočňuje výchovná činnosť v školskom klube.
 • Základná škola pri zdrav. zariadení , Adeli Medical Center

  Základná škola vzdeláva žiakov základnej školy a špeciálnej základnej školy počas liečebného pobytu v Adeli Medical Centre. Vyučovanie sa uskutočňuje v popoludňajších hodinách v rozsahu určenom lekárom.Vyučuje sa v samostatnej učebni v priestoroch centra.Žiaci sa po absolvovaní liečenia vracajú do svojich kmeňových škôl.
 • Centrum voľného času

  Centrum voľného času je určené pre handicapovanú mládež vo veku od 15 do 30 rokov. Poskytuje záujmové vzdelávanie mladým ľuďom, ktorí ukončili školské vzdelávanie a majú záujem ďalej rozvíjať svoje schopnosti, vedomosti a záujmy prostredníctvom práce v záujmových útvaroch. Centrum je v prevádzke od 8 do 14 hod. každý deň v priestoroch školy na Žilinskej ul.51.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Aktuality

jan 15 2018
jan 10 2018
jan 15 2018
dec 22 2017

Perličky

Žiak : "Pani učiteľka, moja mama dostala v nemocnici injekciu, tú bedurálku !!!" Učiteľka : " Aký je to obézny človek ?" Žiak : "Taký, čo má na hlave obväzy." Žiak hovorí učiteľke : " Pani učiteľka, minulý rok som vážil 72 kg, tento rok mám už 85 kg." Učiteľka : "No, to už máš dosť." Žiak : "Pravda, je to už skoro tona !!!" Učiteľka : " Žiaci, čo má každý kužeľ? Žiak 1 :" Kužeľ má 1 podstavu , 1 vrchol a plášť." Učiteľka : "Výborne a čo má každý valec ?" Žiak 2 : " Valec má až dve prostaty !!!!" Žiačka : "Pani učiteľka, ako mohol Jánošík pred 300 rokmi natáčať filmy, keď vtedy ešte nemali kamery ?" Učiteľka : "Čo sa vyrába v hlinikárni v Žiari nad Hronom ?" Žiačka : " Hlina a hlinené výrobky." Učiteľka : "Deti, koľko poznáme hlavných svetových strán ? " Žiaci : " Štyri. " Učiteľka :"Výborne. A ktoré sú to ?" Žiaci : " Jar, leto, jeseň, zima." Učiteľ : "Čo urobí Zem za 24 hodín ?" Žiak : "Zmení sa na noc." "Taký som bol chorý - mal som vysokú teplotu a zmrznicu ! " Učiteľ : "Aká je tvoja hmotnosť ? Žiak : " 30 gramov. " Učiteľ : "Ako sa volá mužská pohlavná bunka ?" Žiak : " Žlčník. " "Pani učiteľka, kamarát vyvolával v noci duchov a ráno sa zobudil mŕtvy." "Moj dedko má bieleho...červeného...no...takého modrého koňa." Učiteľ : " Aké vozidlo je voz s koňom ?" Žiak: "Voz s koňom je zaháňajúce vozidlo." Učiteľka : " Čo robia stavební zámočníci ?" Žiak : " Stavajú zámky. " Učiteľka : " Good morning ." Žiaci : " Ale my nevieme po taliansky." Učiteľka : "Vieš, čo je to gravitácia ?" Žiak : "Kto ?" Učiteľka : "Ktorú pieseň si dnes zaspievame? " Žiačka : " Pri Prešporku na Dunaji hurky sa perú." Učiteľka príde zastupovať : "Žiaci, čo ste preberali na minulej hodine ?" Žiaci : " My už preberáme zvrhnutie učiva." Učiteľka : " Aký je rozdiel medzi štvorcom a obdĺžnikom ? " Žiak : " Obdĺžnik je guľatý. " Učiteľka : " Čím je známe mesto Martin ?" Žiak : " Vo veľkom sa tam ťaží ropa . " Žiak: "V poslednej dobe ma bolieva hlava." Spolužiačka : "Asi budeš tehotný." Žiak : Grécke písmená sú : alfa, beda... Žiak : Polpriamka je čiara, ktorá má koniec na začiatku a začiatok na konci, takže nemá koniec, takže začiatok je začiatok a koniec nemá.

Naše projekty

 
     
 
          

Prihlásenie

Spojená škola Piešťany

ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY: Okresný úrad Trnava, odbor školstva

Budova školy Valová 40, 921 01 Piešťany, 033 381 0722

Budova školy Žilinská 51, 921 01 Piešťany, 0911 928 592

Táto web stránka používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tejto webstránky s tým súhlasíte. Ďakujeme.

Súhlasím